Bericht ons

Jan Provostlaan 77,
3723 RC, Bilthoven
Tel. 030 22806 74
Stuur ons een e-mail

Linkedin


Wat doet filosens?

Kinder- en Jeugdtherapiepraktijk Filosens richt zich op het oplossen van belemmeringen en het leren omgaan met in aanleg aanwezige eigenschappen en/of stoornissen, of een combinatie van beide. Filosens richt zich specifiek op kinderen tussen 4 en 18 jaar. Filosens helpt het kind om (opnieuw) controle te krijgen, keuzemogelijkheden te ontwikkelen en om zelfstandig en op een gezonde wijze in het leven te staan.

Werkwijze:

 1. Intake gesprek.
  Na aanmelding, op initiatief van ouder(s)/verzorgers of op aanraden van b.v. leerkracht of arts, volgt eerst een intakegesprek met de ouder(s)/verzorgers. Tijdens deze intake wordt er met de ouder(s) besproken hoe zij de klacht van het kind ervaren en kan er worden bekeken of de (hulp)vraag aansluit op het aanbod van therapie. Als wordt besloten met therapie te starten, dan volgt de onderzoeksfase.
 2. Onderzoeksfase.
  Dit zijn ca. 5 sessies van een uur (wekelijks) met het kind. Het doel van deze fase is te komen tot een therapeutische diagnose. Op grond van deze diagnose maken wij een behandelplan. Het kan zijn dat wij samen met het kind aan het werk gaan of dat we tot de conclusie komen dat  een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij (de klacht/het probleem van) het kind. Te denken valt aan logopedie, fysiotherapie of medische hulp.
 3. Oudergesprek.
  In dit oudergesprek worden de bevindingen van de onderzoeksfase voorgelegd. Wat speelt er bij het kind? Wat houdt dit in voor het kind? Wat houdt dit in voor de ouder(s)? En wat voor de omgeving? Hier wordt het behandelplan besproken. In het verloop van de therapie zal er regelmatig een oudergesprek plaatsvinden. Ook kan het soms nodig zijn om een gesprek met de leerkracht van het kind te voeren of met andere personen die met het kind te maken hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s).
 4. Behandeling/therapie.
  Alle kinderen krijgen een speciale, op hun behoefte toegespitste benadering. Daarin staat de hulpvraag van het kind centraal. Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed en creatieve materialen. Op die manier wordt de therapie zoveel mogelijk afgestemd op de communicatievorm en het ontwikkelingsniveau van het kind.
 5. Afrondingsfase.
  Ter afronding van de therapie vindt er een evaluatie plaats met de ouder(s) en het kind, gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar. Hier worden afspraken gemaakt over de eventuele nazorg.